2. Mi Schönstatt?

Schönstatt egy lelki út, amelyen járva személyes kapcsolatba kerülök Istennel: megélem közelségét, és felfedezem jelenlétét életem eseményei mögött. Ebben a mozgalomban megtapasztalom, hogy Ő egy élő és cselekvő Isten. Mögöttem áll, gondomat viseli, reagál a gondolataimra, tetteimre és a hitben meghallom, ahogy beszél hozzám. A gyakran ünnepelt szentmisék különösen szép élmények, melyekben ezt közösen éljük meg.

Mint minden schönstatti, én is megtapasztalom egészen konkrétan, hogy van egy személy, aki állandóan úton van velem. Mária számomra édesanya, nővér és társ, aki fogja kezemet, és felsegít, ha elesek. Nála jól érzem magam. Ahogy a pozitív kisugárzást Erzsébet megélte, amikor Mária köszöntését meghallotta, úgy én is érzem azt a jó légkört közelében.
Mária megérinti a lelket, és örömet, szeretetet kelt. Ezt egészen határozottan megélem. Ilyenkor nagynak érzem magam. Nála érezni a Szentlélek jelenlétét. Így újra és újra megélem, hogy a hozzá való közeledéssel, Krisztushoz is közelebb kerülök. Mi ugyanis egy kétoldalú kapcsolatot ápolunk a Szűzanyával, ami által összekötjük magunkat vele. Ezt a kapcsolatot szeretetszövetségnek hívjuk.

Ezen az úton vannak olyan helyek, ahol ezt a különösen szép kapcsolatot erősen megéljük. Ezek a helyek szentek számunkra, ezért szentélynek hívjuk őket. Ezeken keresztül kapcsolatban vagyunk mindazokkal is, akik számára szintén fontosak ezek a helyek. A szentélyek ugyanakkor a szívek szent termeit is szimbolizálják, ahol Isten jelenlétét éljük meg.Ilyen szent helyeket rendeznek be a schönstattiak saját otthonaikban is, vagy a munkahelyeiken. Ezek számukra olyan helyekké válnak, ahol újra és újra Isten és Mária jelenlétében imádkozunk és jelenlétükben önmagunkhoz találhatunk.

Schönstatt neve egy német helység, Vallendar egy részének nevéből származik. Ez a Rajna partján, Köln alatt Koblenznél fekszik. Ott található többek között egy kápolna, az „Ősszentély”, ahol 1914 ben Schönstatt elkezdődött, ahonnan minden élet származik. Mára már majdnem 200 ugyanilyen kápolna áll, szerte az egész világon. Magyarországon Óbudaváron, a Balaton északi partján Zánka és Nagyvázsony között áll a szentély és várja mindazokat akik feltöltődni vágynak.

Schönstatt egy lelki út, különösen a hétköznapok számára. A mozgalom alapítója egy jól működő szemléletmódot hagyott ránk: minden dolgot, szituációt és minden embert, akivel találkozom Isten küldötteként köszönthetek, és így konkrétan az életemben megnyilvánul Isten jelenléte.

Egy másik központi gondolat a kötődések körül forog. Ha szívvel kötődök dolgokhoz, helyekhez, szeretteimhez, vagy eszközökhöz amiket munkámhoz végzek, akkor Isten terve szerint, az ő útjain járok. Tehát ez az út nem hogy a világtól eltávolítana, hanem épp ellenkezőleg, szoros kapcsolatba visz vele. Ezért törekszem minden lehetséges módon a környezetemre pozitívan hatni. A feladatainkat és a kötelezettségeinket megpróbáljuk minél jobban elvégezni, hogy így is a keresztények nagy hivatásához, egy szent élethez közelebb jussunk. Így válunk Isten munkatársaivá.

Josef Kentenich atya - schönstatt alapítójaHázasság és család, mint a társadalom alapsejtje, egy különösen fontos szerepet játszik a mozgalomban. De emellett közösséget és lelki továbbképzést nyújtunk külön fiúknak, lányoknak, nőknek, férfiaknak, papoknak, nővéreknek, betegeknek...

Schönstatt útja emellett nagy figyelmet szentel a személyes érésnek, az önmagamra találásnak. Szeretnénk szabadon egészen embernek lenni, azaz szilárd, szabad és keresztény személyiségekké válni. Alapítónk, Kentenich atya így magyarázza ezt: „a legtermészetfölöttibb embernek egyben a legtermészetesebbnek is kell lennie!” Tehát ezen az úton személyiségem teljesen kibontakozhat. Ez egy iskola, melyben önneveléssel megtanulhatunk önmagunkba belelátni. Lelkünk erősségeit felfedezzük és azokat sajátos módszerrel a konkrét helyzetekben érvényre juttatjuk. Egyre jobban sikerül a személyes motivációt felismerni, azon dolgozni és így pszichés, érzelmi és szociális kompetenciát nyerni. Mindez Istennel való párbeszédben zajlik, akiről hisszük, hogy életünknek egy értelmet adott.